Užívame si život aj

        v zrelom veku

ZO JDS Komárno

Základná organizácia JDS Komárno združuje občanov Komárna, staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Naše projekty

Od roku 2022 sa aktívne zapájame do tvorby a realizácie projektov na podporu aktívneho komunitného života seniorov v oblasti digitálneho vzdelávania, záujmovej činnosti, športu a kultúry.

Seniori vo fotografiách

Seniori svoje aktivity zachytávajú na fotografiách a prezentujú svoju činnosť v online priestore, ale aj na výstavách dokumentujúcich život seniorov v Komárne.

Digitálne vzdelávanie seniorov v programe Digitálni seniori pokračuje aj v r. 2024

Niečo o nás

Táto webová stránka má slúžiť ako informačná tabuľa pre komárňanských seniorov, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú registrovaní  v Základnej organizácii Jednoty dôchodcov Komárno a v Mestskom klube dôchodcov Komárno. Rovnako privítame aj iných sledovateľov, čitateľov, priaznivcov a podporovateľov aktívneho života seniorov.

Komárňanskí seniori boli svedkami mnohých udalostí odohrávajúcich v neďalekej histórii tohto regiónu, pamätajú si a vedia poskytnúť  zaujímavé informácie mladším obyvateľom. Aktívny život človeka môže pokračovať aj v zrelom veku, seniori sa preto radi zapájajú do  činností  podporujúcich nielen ich sebarozvoj, ale aj do spoločných rozvojovbých projektov  s mladšími obyvateľmi mesta.

O aktivitách seniorov Vás chceme práve tu informovať.

 

Mesto Komárno 

dlhodobo podporuje a finančne zabezpečuje prevádzku Klubu dôchodcov v krásnych historických priestoroch na Námestí Kossutha č.3. Seniori sa tu môžu stretávať  popoludní pondelok až štvrtok a venovať sa svojim koníčkom.

Záujmová činnosť seniorov sa sústreďuje predovšetkým na tvorivé, umelecké a športové aktivity, ako napr. spevokol Čakanka, krúžok šikovných rúk, pravidelné stretávanie členov pri spoločenských hrách a iné.