Fotogaléria 

Spevácky zbor Čakanka

Spevácky ženský zbor ČAKANKA pôsobí pri Mestskom klube dôchodcov v Komárne už viac ako 10 rokov. Pravidelne sa zúčastňuje rôzných kulturných podujatí a súťaži nielen doma ale aj v zahraničí. Sú stálymi účastníkmi prehliadky   „Spevy domova“, kažoročne organizovnými Jednotou dôchodcov Slovenska. Počas svojho účinkovali získali mnohé ocenenia, a to pod vedením Mariky Jóbovej. TIch repertoár je zostavený zo slovenských ľudových piesní, ktoré dopĺňajú aj maďarskými piesňami. 

Podrobnejšie informácie o ich vzniku a účinkovaní si môžete pozrieť  na videu Komárňanského magazínu: https://fb.watch/jTswQGkoKO/ 

Tvorba členiek kúžku šikovných rúk

Tempo je vražedné, ich revírom je facebook - seniori 21.storočia

Komárňanskí seniori sa aktívne zapojili do programu digitálneho vzdelávania seniorov ,,Zrelí na dobu digitálnu 2021“.

Vďaka finančnej podpore od Nadácie Pointis, z nadačného fondu Slovak Telekom mohlo mesto  Komárno vybaviť klub seniorov tromi počítačmi, jedným notebookom a piatimi tabletmi, na ktorých si seniori zdokonaľovali svoje digitálne kompetencie.

Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore /2023

ZO JDS získala finančnú podporu od Nadácie Pointis, prostredníctvom nadačného fondu Slovak Telekom

Vyvrcholením  projektu bola výstava fotografií SENIORI FOTOGRAFUJÚ

Galéria k projektu P2:

Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore 

Fotografie z vernisáže výstavy

Niekoľko fotografií z výstavy SENIORI FOTOGRAFUJÚ, Komárno, 31.8.2023

Fotografie  ZO ŽIVOTA SENIOROV

Foto 1, 2. 3. : Miroslav Halama z Komárna, stolár, majster svojho remesla, ale aj záhrada je jeho hoby.
Foto 4. : Pomáham rodine ako viem.                             Foto 5: Bez informácií sa nezaobídem.                             Foto 6: Poriadok musí byť

Galéria k projektu P3:

Pohybom ku zdraviu a komunitnej angažovanosti
Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko

Seniori sa na kurze naučili základy správnej techniky nordic walkingu. Čím je človek starší, tým je pre jeho zdravie  pohyb dôležitejší. O profesionálne vedenie kurzu zabezpečila trénerka Marta Szaboová.

Pri športe sa nadviazali aj nové priateľstvá. Ukončenie kurzu prebehlo v priateľskej atmosfére pri kofole, smiechu a spomienok na  športové zážitky.

Projekt síce skončil, ale šporové aktivity pokračujú a skupinka sa rozrastá.

Seniorky a seniori zistili, že pohyb s paličkami v družnej atmosfére im veľmi prospieva

Cesta za umením do SNG - 11. 4. 2024, BA

Gáléria z výletu do Bratislavy a Slovenskej národnej galérie:

Prechádzka starým mestom: Primaciálne námestie, stará radnica, Michalská brána, Dóm sv. Martina...

SNG:  obdivovali sme umelecké diela a kochali sa pohľadom na Bratislavu