NAŠE PROJEKTY

Grantový program nadácie Pontis a nadačný fond Slovak Telekom

Podporili oba pprojekty  digitálneho vzdelávania seniorov

Základná organizácia  reagovala už v r. 2021 na celospoločenskú výzvu o zapojení seniorov do digitálneho vzdelávania.

1. Projekt Tempo je vražedné, ich revírom je facebook - seniori 21.storočia :

V r. 2022 sme motivovali seniorov aby sa zúčastnili  kurzu realizovaného v priestoroch  Klubu dôchodcov Komárno pod gesciou mesta Komárno.  V prvej fáze mesto vybavilo KLUB   tromi počítačmi, jedným notebookom a 5 tabletmi. Následne sa sa seniori školili v základoch práce s  počítačom a osvojovali si bezpečnú online komunikáciu, a to najmä na sociálnych sieťach.

Seniori si rozšírili svoje zručnosti primerane k svojmu počiatočnému stavu v oblastiach :

  • ·         vytvoriť konto na Googli,
  • ·         nastaviť svoju bezpečnosť a preferencie,
  • ·         vytvoriť si mailovú adresu,
  • ·         nastaviť bezpečnosť v e-maile,
  • ·         práca na verejnom/ cudzom PC – anonymné prehliadanie,
  • ·         prihlásnie a odhlásenie sa a verejnom PC,
  • ·         nastavenie bezpečnosti na FB,
  • ·         hľadanie stránok ( overené) – obľúbené; skupín – verejné, súkromné.
  • ·         statusy, čety  viditeľnosť.
  • ·         úprava správy, vloženie fotky, dokumentu, GIF, EMODŹI

1. Projekt : Tempo je vražedné, ich revírom je facebook - seniori 21.storočia

15.02.2022 - 15.10.2022
Grant od Nadácie Pointis, z nadačného fondu Slovak Telekom získalo Komárno pre klub dôchodcov.

2. Projekt: Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore

01.02.2023 - 30.9.2023
ZO JDS Komárno získala finančnú podporu od Nadácie Pointis z nadačného fondu Slovak Telekom v programe digitálneho vzdelávania seniorov 2022.

2. Projekt: Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore:

Tento projekt čiastočne nadväzuje na Projekt 1, ktorý mal pozitívny ohlas najmä na  kvalitu organizácie kurzov v malých skupinách s individuálnym prístupom. Na základe zaznamenaného záujmu seniorov sa aj teraz kurzy konali v malých skupinách. Okrem základov práce s počítačom/ tabletom/ mobilom bol kurz zameraný aj na  tvorbu, spracovanie a zdieľanie digitálnych fotografií.

Vizuálna foto-prezentácia života seniorov prostredníctvom ich vlastných fotografií v online priestore, ale aj na plánovanej reálnej výstave podporí komunitný život seniorov v reálnom i kyber-priestore.

CIELE:

1. Realizovať jeden kurz pre začiatočníkov a jeden pre mierne pokročilých seniorov a workshopy digitálnej fotografie.

2. Zachytiť na fotografiách život seniorov, fotografie prezentovať na novo vytváranom (tomto) webe  a prezentovať ich aj na facebooku.

3. Zapojiť členov ZO JDS do aktívnej prezentácie  na týchto stránkach prostredníctvom  vlastných fotografií a  pridávania relevantných informácií na stránky.

4. Usporiadať pre členov a aj širšiu verejnosť výstavu najlepších fotografií.   

 

Napísali o našom projekte:  v Ahoj Komárno

Komárňanskí seniori idú s dobou, sú aktívni aj v digitálnom vzdelávaní.

Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore

Po absolvovaní kurzov práce s počítačom, tabletom a telefónom ( kurz pre začiatočníkov) a kurzu digitálnej komunikácie (pre pokročilých) sa seniori zúčastnili kurzu fotografovania, aby následne mohli dokumentovať život komárňanských seniorov vo fotografiách.

Projekt podporila Nadácia Pontis z nadačného fondu Slovak Telekom

Výstava fotografií  ,,SENIORI FOTOGRAFUJÚ

Vyvrcholením projektu Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore, bola výstava fotografií ,,SENIORI FOTOGRAFUJÚ“,

Na výstave boli prezentované  fotografie nafotené účastníkmi kurzu, ktoré zobrazovali  témy príroda a prostredie okolo nás, architektúra, ľudia a zátišie.

Účastníci vernisáže  si uvedomili, že fotografovanie je tvorivá činnosť, ktorá prispieva k udržovaniu mentálneho zdravia, aktivuje sa mozog, predstavivosť, obrazotvornosť, cibrí sa zrak, ale hlavne naštartujeme  ňou pozitívne myslenie.

Garantka projektu E. Poláková zakončila svoj príhovor slovami:

,,Nech nám pobyt v prírode a jej fotografovanie, ale aj fotografiou sprostredkované zamyslenie pomôže nachádzať okolo nás dobro, lásku a spolupatričnosť ku komunite komárňanských seniorov."

3. Projekt: Pohybom ku zdraviu a komunitnej angažovanosti

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie Henkel Slovensko

Cieľom projektu je:

Prostredníctvom športových aktivít zlepšiť
kvalitu života seniorov a zvýšiť ich záujem o komunitné športové činnosti.

Zorganizovať a realizovať kurz nordic walkingu a pravidelné prechádzky s ,,paličkami".
Športové aktivity dokumentovať vo fotografiách a prezentovať aktívny život seniorov na webe aj na fejsbuku.

Začiatky sú zábavné i keď trochu ťažšie

V máji a júni 2023 trénovala seniorov v chôdzi s paličkami certifikovaná trénerka nordic walkingu Marta Szaboová. Každý tréning začínal dokonalým rozcvičením celého tela, ale samozrejme s ohľadom na aktuálny zdravotný stav seniora. Stretávanie  pri pohybe, spočiatku v malých skupinách, utužilo nielen telo, ale aj psychiku každého zúčastneného. Dobrá nálada, radosť z pohybu a príjemnej spoločnosti u seniorov pretrvávala aj po skončení tréningu.

Tréning NW v Komárne

Zdatnejšie a mladšie seniorky sa zúčastnili aj pretekov v norgic walkingu vo VÉKU - BEHU ŠAMPIÓNOV

Alebo aj bez paličiek.

 

 

 

Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore

Výstava fotografií seniorov

Účastníci kurzu fotografovania  prezentujú svoje fotografie nielen v online priestore na facebooku, ale aj na reálnej výstave v Mestskom kultúrnom stredisku Béniho Egressyho v Komárne.  Príďte sa pozrieť aj Vy.

SPOLUPRACUJTE  S NAMI   - ĎALŠÍ PROJEKT UROBME SPOLU !