Kategória: Skúsenosti

Čítajte už publikované

Príbehy o senioroch, pre seniorov, ale aj tých, ktorým problematika starnutia populácie nie je ľahostajná V priebehu dvoch rokov ( 2022 a 2023) som vytvorila webové stránky – blogy, na ktorých som publikovala príspevky, o ktorých som sa domnievala, že by mohli seniorov zaujať a aj motivovať k zamysleniu sa: Čo zmeniť aby som bol, bola spokojnejšia, aby sa zvýšila kvalita...

Seniori fotografujú

Fotografovaním k udržaniu mentálneho zdravia Aj dôchodcovia sa už dnes prispôsobujú novým digitálnm trendom. Majú záujem naučiť sa komunikovať na sociálnej  sieti, používať notbuk, tablet či mobilný dotykový telefón. To všetko im v Komárne umožnili v Základnej organizácii jednoty dôchodcov vďaka projektu Podpora komunitného života seniorov vizualizáciou v online priestore, ktorý finančne podporila Nadácia Pontis prostredníctvom nadačného fondu Telekomu. Vyvrcholením...