Kategória: Príbehy

Čítajte už publikované

Príbehy o senioroch, pre seniorov, ale aj tých, ktorým problematika starnutia populácie nie je ľahostajná V priebehu dvoch rokov ( 2022 a 2023) som vytvorila webové stránky – blogy, na ktorých som publikovala príspevky, o ktorých som sa domnievala, že by mohli seniorov zaujať a aj motivovať k zamysleniu sa: Čo zmeniť aby som bol, bola spokojnejšia, aby sa zvýšila kvalita...