OO JDS Komárno

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) je dobrovoľným občianskym združením dôchodcov Slovenska.

Cieľom JDS je najmä chrániť a obhajovať  spoločenské záujmy a práva osôb v dôchodkovom veku.

Podrobnosti o organizácii JDS, jej cieľoch a štruktúre sú uvedené v Stanovách JDS, ktoré boli naposledy doplnené a schválené dňa 23.6.2022.

Dôležitú úlohu v organizácii činnosti dôchodcov majú okresné organizácie ( OO), ktoré sú samostatnými právnymi subjektmi zastúpené týmito orgánmi: okresný snem, rada OO, predseda OO, revízna komisia  OO.

Okresná organizácia JDS Komárno združuje tieto miestne organizácie patriace do okresu Komárno:

Miestne organizácie a predsedovia,

ZO JDS Komárno - predsedníčka Eva Kosztolányiová 
JDS Kovo Komárno - Árpád Csaplár 
ZO JDS Kolárovo - Helena Rásová 
ZO JDS Hurbanovo - Veronika Pintérová 
ZO JDS Marcelová - Anna Vicenová Žideková 
ZO JDS Imel' - Margita Krkanová 
ZO JDS Patince - István Forró 
ZO JDS Iža - Marta Vargová 
ZO JDS Sv. Peter - Jozef Czibor 
ZO JDS Pribeta - Helena Pálová 
ZO JDS Kameničná - Eva Szalayová 
ZO JDS Šrobárová - Božena Gažová 
ZO JDS Zem. Oľča - Estera Némethová 
ZO JDS Zelený Háj --Mária Cuperová 
ZO JDS Nesvady - Helena Kosztolányiová

Bc. Mária Horváthová

Predsedníčka OO JDS Komárno.

Členovia výboru OO JDS Komárno

 Mária Horváthová,  Božena Gažová,  Anna Bószová,  Katarína Novotná, Eva Kosztolányiová, František Németh, Eva Poláková, Helena Pajdová, Gizela Gálffy.

ROK 2023 je za nami. Čím sa vyznačoval?

Seniorom OO JDS prideľovala liečebno-relaxačné poukazy  v kúpelných zariadeniach Slovenska.

OO JDS zorganizovala a zabezpečila účasť na pravidelných športových a kultúrnych podujatiach, ako sú:

-    športové hry:  okresné (Patince, 24. 6. 2023), krajské (11.7.2023 v Ivánke pri Nitre - okres komárno reprezentovalo 10 seniorov, ktorí získali celkovo 12 medailí) , celoslovenské ( Košice 15.- 17.8. 2023, Božena Gažová získala zlatú medailu v petangu);

-    prehliadky speváckych zborov  (10.10.2023 prehliadka súborov seniorov v Zemianskej Olči, zúčastnilo sa 14 seniorských speváckych        zborov okresu Komárna);

-   prehliadka krojov  (4.12.2023 v Mojmírovciach, okres komárno zastupovali Patince );

-    súťažné prehliadky umelcov  v prednese poźie, prózy a vlastnej tvorby - krajská prehliadka 19.7.2023 okres komárno zastupovali Žofia Nagyová a Zlata Uríčková (1. miesto v kategóri vlastná tvorba). Z. Uríčková bolrovnako úspešná auj na celoslovenskej prehliadke;

         na ktorých seniori a seniorky z okresu Komárna dosiahli významné úspechy.